پوستر فرهنگی

جغد

پوستر فرهنگی

خودِ من!

یه روز که تو لینکدین داشتم ول می‌گشتم یه بابایی به نام تِروف بهم پیام داد گفت یه سایتی داریم و از طراح‌ها، طرح جمع می‌کنیم با موضوع محیط زیست و این جفنگیات!

گفتم اوکی می‌فرستم و این یه دونه از چند تاییه که فرستادم براش و بعدش بین چند اثری بود که تو شهر ورشو نمایشگاه خیابانی رفت. ولی بعدها دیگه دوره افتاد از هرکی دم دستش اومد طرح جمع کرد و روندش برام دیگه جذاب نبود.

اینجا در موردش کامل نوشتم: شاید تنها جایی که ادعا کردم!

این هم لینک سایت